2012/12/10

Den 10 december 2012: Gå med glädjen

Har du tänkt på att uttrycket fatta beslut innehåller verbet fatta? Idag används ordet oftast i betydelsen 'förstå', men det rymmer också innebörden 'gripa, ta tag i', och det är också därifrån som verbets ursprung kommer.

Ofta när vi ställs mellan två alternativ, när vi måste göra val, fatta beslut, ja, då gör vi inte det. Vi griper inte tag i saken. Istället står vi stilla. Vi blir orörliga, som förstenade, och väntar på att vi ska fatta beslutet i den andra bemärkelsen. Vi vill så väldigt gärna förstå och förnufta oss innan vi handlar.


Och visst är det bra att förstå och fatta informerade beslut. Men samtidigt är det oftast där vi fastnar.

En god vän till mig, som inte längre är med oss här på jorden, brukade säga: Du vet inte vartåt hjulen pekar förrän du startar bilen och börjar köra iväg. Det är en väldigt konkret och praktiskt förankrad iakttagelse. Och även i överförd bemärkelse, när det gäller beslut, är det först när du är i rörelse som du kan se vad som är rätt riktning.

Så när du står där och vacklar, och inte vet vad du ska göra eller vad du ska välja, gå då med glädjen! Börja röra dig mot det beslut där du känner glädje, känner dig hemma. För då vet du snart om du är på rätt väg.

/Maia

Detta blogginlägg publicerades första gången den 10 december 2011.

Inga kommentarer: